Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009


ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΖΟΥΜΕ?
Πρόκειται για δημοτικό κτίριο, συγκεκριμένα ιατρείο και στη φωτογραφία εμφανίζεται η ράμπα εισόδου για τα άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες. Η κλίση της είναι τέτοια, που δεν μπορούν να κινηθούν τα ειδικά αμαξίδια. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει άλλος τρόπος εισόδου στο κτήριο.
Δεν είναι το μοναδικό δημόσιο κτήριο που υπάρχουν τέτοιου είδους αμέλειες. Πρόσφατα, έκανα μία επίσκεψη σε κτήριο οργανισμού και είδα πως το WC των ΑΜΕΑ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου.
Σε άλλα κτήρια διαπίστωσα πως δεν υπήρχαν καν υποτυπώδεις ράμπες ή ανελκυστήρες...
Σε πολλά πεζοδρόμια δεν υπάρχουν οι ειδικές πλάκες καθοδήγησης τυφλών και τα φανάρια δεν διαθέτουν ήχους ώστε να τους διευκολύνουν.
Τέλος, εάν δεν βρίσκεται θέση στάθμευσης, μην σταθμεύσετε πάνω στη ράμπα εισόδου του πεζοδρομίου...Πηγαίνετε λίγο παρακάτω και θα βρείτε σίγουρα θέσεις στάθμευσης...Απλώς θα περπατήσετε λίγο παραπάνω.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Το Αιολικό Πάρκο Σιντικής είναι κατασκευασμένο στην κορυφογραμμή του υψώματος Τεπελάρι πάνω από το Χαροπό μερικά χιλιόμετρα από το Σιδηρόκαστρο Σερρών.
Οι ανεμογεννήτριες αυτές αποτελούν το πρώτο Αιολικό Πάρκο (Α. Π.) που κατασκευάζεται στη Μακεδονία και το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το Δεκέμβρη του 2005.Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο Γ' ΚΠΣ και το συνολικό κόστος κατασκευής ανέρχεται στο ύψος των 17 εκ. €. Η άδεια εγκατάστασης δόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Νοέμβριου του 2003 ενώ οι επιτόπιες εργασίες ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι του 2004.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο Α/Π Σιδηροκάστρου μεταφέρεται μέσω δυο γραμμών μέσης τάσης στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Καμαρωτό. Υπολογίζεται ότι η ενέργεια που θα παράγεται κάθε χρόνο από αυτό το αιολικό πάρκο θα αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση περίπου 11000 νοικοκυριών.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΟΥ

Το Αιολικό Πάρκο Χέρσου βρίσκεται στο Νομό Κιλκίς και το δυναμικό της αποτελείται από πέντε (5) ανεμογεννήτριες. Το πάρκο ολοκληρώθηκε το χειμώνα του 2009 και είναι θέμα μερικών μηνών η λειτουργία του.