Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περίπου 175.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται να βάλουν λουκέτο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με ορατό τον κίνδυνο της απώλειας 300.000 θέσεων εργασίας, ενώ το 26% των επιχειρηματιών του κλάδου, μελετά το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης λόγω της υπερβολικής φορολόγησής. Αυτές είναι οι εφιαλτικές προβλέψεις για τη βιωσιμότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για το 2010.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι 8 στις 10 επιχειρήσεις (80,2%) καταγράφουν επιδείνωση της γενικής οικονομικής τους κατάστασης, αλλά και όλων των επιμέρους οικονομικών τους δεικτών. Συγκεκριμένα μείωση εμφανίζει ο κύκλος εργασιών κατά 77,8%, η ζήτηση κατά 77% , η ρευστότητα κατά 79% και οι επενδύσεις κατά. 52,3 %. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,8% των επιχειρήσεων σε ολόκληρης την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και δημιούργησαν 9,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίες από το 2002 ως το 2008, ξεπερνώντας κατά πολύ σε ποσοστά, τις θέσεις που δημιούργησαν οι μεγάλες επιχειρήσεις το ίδιο χρονικό διάστημα.