Τρίτη, 26 Μαΐου 2009ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Το Αιολικό Πάρκο Σιντικής είναι κατασκευασμένο στην κορυφογραμμή του υψώματος Τεπελάρι πάνω από το Χαροπό μερικά χιλιόμετρα από το Σιδηρόκαστρο Σερρών.
Οι ανεμογεννήτριες αυτές αποτελούν το πρώτο Αιολικό Πάρκο (Α. Π.) που κατασκευάζεται στη Μακεδονία και το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το Δεκέμβρη του 2005.Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο Γ' ΚΠΣ και το συνολικό κόστος κατασκευής ανέρχεται στο ύψος των 17 εκ. €. Η άδεια εγκατάστασης δόθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Νοέμβριου του 2003 ενώ οι επιτόπιες εργασίες ξεκίνησαν μέσα στο καλοκαίρι του 2004.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο Α/Π Σιδηροκάστρου μεταφέρεται μέσω δυο γραμμών μέσης τάσης στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Καμαρωτό. Υπολογίζεται ότι η ενέργεια που θα παράγεται κάθε χρόνο από αυτό το αιολικό πάρκο θα αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση περίπου 11000 νοικοκυριών.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΟΥ

Το Αιολικό Πάρκο Χέρσου βρίσκεται στο Νομό Κιλκίς και το δυναμικό της αποτελείται από πέντε (5) ανεμογεννήτριες. Το πάρκο ολοκληρώθηκε το χειμώνα του 2009 και είναι θέμα μερικών μηνών η λειτουργία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: