Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009


ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΖΟΥΜΕ?
Πρόκειται για δημοτικό κτίριο, συγκεκριμένα ιατρείο και στη φωτογραφία εμφανίζεται η ράμπα εισόδου για τα άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες. Η κλίση της είναι τέτοια, που δεν μπορούν να κινηθούν τα ειδικά αμαξίδια. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει άλλος τρόπος εισόδου στο κτήριο.
Δεν είναι το μοναδικό δημόσιο κτήριο που υπάρχουν τέτοιου είδους αμέλειες. Πρόσφατα, έκανα μία επίσκεψη σε κτήριο οργανισμού και είδα πως το WC των ΑΜΕΑ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου.
Σε άλλα κτήρια διαπίστωσα πως δεν υπήρχαν καν υποτυπώδεις ράμπες ή ανελκυστήρες...
Σε πολλά πεζοδρόμια δεν υπάρχουν οι ειδικές πλάκες καθοδήγησης τυφλών και τα φανάρια δεν διαθέτουν ήχους ώστε να τους διευκολύνουν.
Τέλος, εάν δεν βρίσκεται θέση στάθμευσης, μην σταθμεύσετε πάνω στη ράμπα εισόδου του πεζοδρομίου...Πηγαίνετε λίγο παρακάτω και θα βρείτε σίγουρα θέσεις στάθμευσης...Απλώς θα περπατήσετε λίγο παραπάνω.