Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΤΑΡΑΤΣΑΣ)

Οι καιρικά φαινόμενα είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ακραία λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου και τα κτήρια δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε, εάν και εφόσον τα φαινόμενα ήταν φυσιολογικά. Για παράδειγμα, μία απότομη νεροποντή μπορεί να κάνει ένα κτήριο να έχει εισροή υδάτων από το δώμα. Η μία φορά είναι αρκετή για να γίνει πια σύνηθες το φαινόμενο της υγρασίας σε ένα κτήριο όπου δεν έχει στεγάνωση και έχει περάσει πολύς καιρός από το χρόνο κατασκευής. Τέτοιου είδους προβλήματα εμφανίζονται σε κτήρια πολλών ετών, όπου το δώμα δεν έχει σωστές κλίσεις ώστε να γίνεται σταδιακή απορροή των ομβρίων υδάτων. Μία τέτοια στεγάνωση μπορεί να είναι οικονομική και με μεγάλη διάρκεια ζωής, εάν γίνει σωστή προετοιμασία, χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη τεχνική (κατά περίπτωση) και τοποθετηθούν άριστα υλικά.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η προετοιμασία της επιφάνειας προϋποθέτει την απομάκρυνση οποιονδήποτε ξένων σωμάτων από την επιφάνεια (αδρανή, σκόνες κ.ά.) με πολύ καλό σκούπισμα. Κατόπιν με μηχανικά μέσα στοχεύουμε στο να εξυγιάνουμε και να ενισχύσουμε την πρόσφυση των υλικών στο δώμα. Η απομάκρυνση των προϊόντων γίνεται με υδροβολή. Εφόσον στεγνώσει το νερό της υδροβολής, θα γίνουν τοπικές επισκευές σε σημεία όπου μπορεί να έχει φύγει η επικάλυψη του ωπλισμού και έχει γίνει εμφανής.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
1. Σύστημα επιφανείακής στεγάνωσης δώματος με αντιηλιακές μεμβράνες PVC
Βήματα
α. Προετοιμασία
β. Διάστρωση γεωυφάσματος
γ. Εφαρμογή στεγανωτικής αντιηλιακής μεμβράνης PVC με θερμοκόληση και αγκύρωση
2. Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη
Βήματα
α. Προετοιμασία
β. Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος ως γέφυρα συνάφειας μεταξύ υποστρώματος και στεγανωτικής στρώσης
γ. Εφαρμογή χυτής πολυουρεθανικής μεμβράνης
δ. Προστασία έναντι της UV ηλιακής ακτινοβολίας της κυρίως στεγανωτικής στρώσης με κατάλληλα επιλεγμένο υλικό
3. Σύστημα επιφανειακής στεγάνωσης δώματος με ασφαλτική μεμβράνη
Βήματα
α. Προετοιμασία
β. Αστάρωμα με ελαστομερές γαλάκτωμα διαλυτου
γ. Εφαρμογή στεγανωτικής ασφαλτικής μεβράνης με φλόγιστρο και επικάλυψη λευκής ψηφίδας αντοχής στο ψύχος στους -20ο βαθμούς C
δ. Εξασφάλιση των αδύνατων σημείων της στεγάνωσης επικουρικά με ασφαλτική μαστίχη
Σε αυτή την εφαρμογή είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των κλίσεων του δώματος με κονίαμα.
Σε περίπτωση που θέλουμε και θερμομόνωση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί: κάτω από τη μεμβράνη PVC, μπορεί να μπει πάνω από την πολυουρεθανική μεμβράνη στεγάνωσης και κάτω από το κονίαμα κλίσεων με μία επιπλέον στρώση φραγής υδρατμών.

Για περαιτέρω ενημέρωση:
Ε. Γεωργιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
email : georveta@gmail.com