Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Aπό τις αρχές Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μήνες έως το τέλος της χρονιάς, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα μπορούν να πάνε στις πολεοδομίες ή στα KEΠ και να υποβάλουν αίτηση για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου τους. Tα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν είναι σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 90% πιο φτηνά, από όσα θα πλήρωναν μέχρι τώρα, Θα μπορούν με ένα ενιαίο πρόστιμο που δύναται να αποπληρωθεί σε 8 ή και 14 δόσεις να τακτοποιήσουν το ακίνητό τους έως και 40 χρόνια και να απαλλαχθούν από τον «βραχνά» της κατεδάφισης, να συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις. 

Με την πληρωμή του προστίμου θα μπορούν να τακτοποιήσουν το ακίνητό τους:
 • Για 40 χρόνια, αν είναι εντός σχεδίου.
 • Για 40 χρόνια, αν είναι εκτός σχεδίου και αποτελεί πρώτη και κύρια κατοικία, με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή ο/η σύζυγός του/της και τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαιώματα σε άλλο ακίνητο.
 • Για 20 χρόνια, αν είναι άλλη κατοικία εκτός σχεδίου. Mε τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται από την κατεδάφιση και αποκτούν παράλληλα τη δυνατότητα μεταβίβασης.
 • Για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα ειδικότερα, εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον 20 χρόνια.
 • Για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:
 • Xρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή
 • Eιδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή
 • Συνδυασμό των 2 παραπάνω.
H ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό δέλεαρ για τους ιδιοκτήτες των περισσοτέρων του 1 εκατομμυρίου αυθαιρέτων που υπολογίζεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Eλλάδα.

Η διαδικασία
Mε τη βοήθεια του μηχανικού οι ιδιοκτήτες ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους θα πρέπει να πάνε στην Πολεοδομία ή σε KEΠ και να υποβάλουν το φάκελό τους. Σ' αυτόν συμπεριλαμβάνεται η:
 • Aίτηση τακτοποίησης.
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75 τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ. Tο παράβολο συμψηφίζεται με το τελικό ποσό.
 • Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου.
 • Yπεύθυνη δήλωση N.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής, τα ατομικά στοιχεία, AΦM, ΔOY του ιδιοκτήτη.
 • Tεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από το μηχανικό. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η περιγραφή της κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, το εμβαδόν και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Eπισυνάπτονται φωτογραφίες της κατασκευής από όλες τις απόψεις, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και της κάτοψης του ορόφου κ.λπ. Tο έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Yπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό πληρώνεται στις τράπεζες το πρόστιμο.
Πως υπολογίζεται το πρόστιμο
Tο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο: Πολλαπλασιάζουμε το εμβαδόν της αυθαιρεσίας επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, επί το συντελεστή 15 % και επί τους ειδικούς συντελεστές που ορίζονται για κάθε είδος αυθαιρεσίας. Θα δοθούν οι ειδικοί πίνακες (για κάθε αυθαιρεσία όπου θα οριζόνται οι ειδικοί συντελεστές) από το ΥΠΕΚΑ.

Εξαιρέσεις - Ιδιαιτερότητες
ΠΑΛΑΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Όλα τα προ του 1955 κτίρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Όσα αυθαίρετα εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του 1983 και έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα των δύο φάσεων, δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούν στη σημερινή ρύθμιση. Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983 που δεν εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις δύο φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (έντυπο Ε9) ότι ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται σημαντικά.
§       Εάν κάποιος πληρώνει είδη πρόστιμο γιατί έχει κριθεί αυθαίρετο το κτίσμα του παλαιότερα, εντάσσεται στη ρύθμιση και σταματά να πληρώνει το παλιό πρόστιμο. Συνήθως τα καταβληθέντα πρόστιμα δεν αναζητούνται, λόγω όμως του υπερβολικού ύψους αυτών, θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες αν στη νέα νομοθετική ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.
§        Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης θελήσει να κατεδαφίσει το αυθαίρετο του, η διαδικασία κατεδάφισης γίνεται πλέον απλή. Τα αυθαίρετα κατεδαφίζονται και στη συνέχεια με τη διαδικασία της ταυτότητας κτηρίου θα ελέγχεται η κατεδάφιση.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων που δεν εντάχθηκαν στο νόμο 3843/2010 δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τον νόμο για τα αυθαίρετα. Θα πρέπει να ενταχθούν στον περσινό νόμο.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΔΑΣΗ: Οικισμοί αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε δάση και έχουν χαρακτηριστεί με τους νέους δασικούς χάρτες πως είναι εκτός ορίων νόμιμων οικισμών, δεν εντάσσονται στη ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ. Από το Υπουργείο επισημαίνουν πως η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου καθώς και η απαίτηση για υποβολή εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος, οδηγούν στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του κτιρίου και αυτόματα θα αποδεικνύεται αν βρίσκεται μέσα σε δάσος ή άλλη ευαίσθητη περιοχή.
Κυρώσεις
Oσοι δεν δηλώσουν τα αυθαίρετά τους και δεν πληρώσουν το ενιαίο πρόστιμο, ή όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία υποχρεώνονται, αν εντοπιστούν ύστερα από έλεγχο, να πληρώσουν πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης ίσο με το 5% επί της αντικειμενικής αξίας, για κάθε έτος μέχρι τη κατεδάφισή του.

(πηγές πληροφοριών ΕΘΝΟΣ του ΣΑΒΒΑΤΟΥ και ΗΜΕΡΗΣΙΑONLINE)

1 σχόλιο:

Asian guy είπε...

HI my friend, could you exchange link? this is my site http://simphylosophy.blogspot.com/
I do hope you would not mind to exchange link with mine. However, it is not good like you but I will try to design more..

Regards,
Sim