Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη,στις 8/12/2009 εισηγήθηκε/δημοσίευσε, μέσω του site του υπουργείου, σχέδιο νόμου που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως και στα προηγούμενα σχέδια νόμου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρατηρήσεις και εισηγήσεις.
Το link είναι: http://www.opengov.gr/minenv/

Δεν υπάρχουν σχόλια: