Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης βρίσκεται στo ΒΔ τμήμα τoυ voμoύ Σερρώv. Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar). 
Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη (η λίμvη τoυ Μπoύτκoβoυ) και έλη (μόvιμα και παρoδικά).
Στα βόρεια της περιοχής εκτείνεται ο ορεινός όγκος της Κερκίνης (Μπέλες) με υψόμετρο 2031 m, ο οποίος αποτελεί το φυσικό σύνορο Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ στα νότια και νοτιοδυτικά, το Δύσωρο και το Μαυροβούνι (Κρούσσια) με υψόμετρο 1179 m. Ο Στρυμόνας ο οποίος πηγάζει από τη Βουλγαρία, είναι ο κύριος τροφοδότης της λίμνης, με συνολικό μήκος 410 km, από τα οποία 290 km βρίσκονται στη Βουλγαρία και 120 km στην Ελλάδα.

 Η Λίμνη Κερκίνη απέχει μόλις 100 km από το Νομό Θεσσαλονίκης, 50 Km από το Νομό Κιλκίς και 604 km από την Αθήνα. Η πρόσβαση στην περιοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς - Προμαχώνα , ή μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών διασταύρωση Στρυμονικού  αριστερά για λίμνη Κερκίνη.

 Από το λιμανάκια των οικισμών Λιθότοπου ή  Κερκίνης μπορείτε να κάνετε τον περίπλου της λίμνης και να ενημερωθείτε για τη χλωρίδα και την πανίδα της. Επίσης στα τριγύρω ψαροχώρια μπορείτε να απολαύσετε τα ψάρια της λίμνης (Κυπρίνος ή Γριβάδι και Πεταλούδα). Στη λίμνη επίσης θα συναντήσετε 300 είδη πουλιών. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης ζει ο μεγαλύτερος πλυθησμός Βουβαλιών και υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 500. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εμπορεύσιμα και ευρέως γνωστά τα προϊόντα που παράγονται από την εκτροφή των βουβαλιών. Στην περιοχή υπάρχουν καταστήματα που πουλούν τα προϊόντα (γάλα, κρέας, λουκάνικα κά.). 
Τέλος, στα εστιατόρια της περιοχής θα μπορέσετε να γευτείτε το κρέας από βουβάλι καθώς και το γλυκό καζάν ντιπί, που γίνεται κατ' εξοχήν από βουβαλίσιο γάλα, ενώ για τους λάτρεις του ψαριού, υπάρχουν ψαροταβέρνες στις οποίες θα γευτείτε ψάρια από τη λίμνη.
Τώρα που καιρός γίνεται καλύτερος, μία βόλτα θα σας πείσει πως η φύση είναι αυτή που ξέρει τι πρέπει να κάνει... Η αγάπη για το περιβάλλον δεν είναι ιδέα, είναι συνείδηση και ομορφιά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: