Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!!!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ?

Ναι, Φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου… Γιατί όχι? Κατ’ αρχήν θα καλυφθούν οι ανάγκες μου σε ενέργεια και κατόπιν θα προστατευθεί το περιβάλλον.
Για κάθε 1kwh που παράγεται από φωτοβολταϊκό σύστημα αποφεύγεται η έκλυση ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα. Που ανά έτος ανέρχεται στα 1,3 τόνους τα επίπεδα έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα. Άρα όσο θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους.
Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.
Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό.
  1. Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή, πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στο δίκτυο έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα για να καλύψει τυχόν ανάγκες του. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.
  2. Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της ενέργειας.
Είναι κατάλληλο το σπίτι μου, για να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά?
Όλα τα κτήρια είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αρκεί:
·         Να υπάρχει ελεύθερος ασκίαστος χώρος κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της μέρας. Σε αντίθετη περίπτωση η απόδοση θα είναι ελαφρώς μειωμένη.
·         Τα φωτοβολταϊκά έχουν μέγιστη απόδοση όταν έχουν προσανατολισμό προς το Νότο.
·         Η σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, η βέλτιστη κλίση είναι γύρω στις 30o.
Ζούμε σε μία χώρα που η ηλιοφάνεια διαρκεί σχεδόν 365 μέρες το χρόνο. Άρα γιατί να μην τοποθετήσω  φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου? Προστατεύω το περιβάλλον και έχω ένα σταθερό εισόδημα κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: