Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κτήρια κατοικιών αντιπροσωπεύουν το 73% του συνόλου στην Ελλάδα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας είναι σημαντική εάν λάβει κάποιος υπόψη ότι:
  • 5,1 % έχουν μόνωση εξωτερικών τοίχων, αφού μόνο το 6,7 % κατασκευάστηκαν μετά το 1981 όπου άρχισε να ισχύει ο κανονισμός Θερμομόνωσης
  • 2,1 % έχουν διπλά τζάμια
  • 30,4 % έχουν μόνωση στο δώμα
  • 12,7 % έχουν μόνωση στην πυλωτή
  • 1,7 % έχουν μόνωση δαπέδου
  • 4,2 % έχουν μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης  
Το 35,5 % των κατοικιών έχουν κεντρική θέρμανση και καταναλώνουν πετρέλαιο, ενώ τα υπόλοιπα κτήρια έχουν ανεξάρτητα συστήματα θέρμανσης και καταναλώνουν πετρέλαιο, ξύλα, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια κά.
Για την παραγωγή ζεστού νερού το 26 % χρησιμοποιεί πετρέλαιο, το 78 % ηλεκτρική ενέργεια, το 3,7 % ξύλο και στερεά καύσιμα, το 0,1 % υγραέριο και μόνο το 15,1 % την ηλιακή ενέργεια.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου
Από τον Ιανουάριο του 2012 δεν μπορεί να γίνει καμία εκμίσθωση ακινήτου χωρίς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και από τα μέσα του προηγούμενου έτους καμία μεταβίβαση χωρίς την έκδοσή του. 
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου είναι ένα μέσο για να μάθουμε σε ποιο επίπεδο, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ, κατατάσσεται το κτήριο που κατοικούμε ή δουλεύουμε ή θέλουμε να εκμισθώσουμε.
Ένας ενεργειακός επιθεωρητής θα επισκεφθεί το χώρο και μετά από μετρήσεις θα κατατάξει το κτήριο σε μία κατηγορία, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εάν το κτήριο βρίσκεται σε μία χαμηλή κατηγορία αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αλλά προαιρετικά μπορεί να βελτιωθεί. 
Πως μπορεί να βελτιωθεί?
Εκεί θα γίνει μία δεύτερη μελέτη από αρμόδιο μηχανικό και θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο η κατάλληλη λύση. Καμία αλλαγή δεν πρέπει να γίνεται χωρίς τη συμβουλή μηχανικού.
Ο μηχανικός μπορεί να σας προτείνει μία οικονομική λύση που θα εξοικονομήσει ενέργεια, θα ανεβάσει σε κατηγορία το κτήριο και εσείς θα έχετε ένα κτήριο με δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα.


Ε. Γεωργιάδου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
email : georveta@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: